TERMENI ȘI CONDIȚII

Politica privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN, CIF 21586191, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice, cu nr. 12/04.04.2007 a Judecătoriei Brăila, cu sediul în BRĂILA, Calea Galați nr. 56, Bl. 1, parter, ap. 83, având numărul de înregistrare RE-PJR-09-022597/23.05.2007 în Registrul de Evidență al BNR, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. București sub nr. 41556, Cod Poștal: 810129; Tel: 0728115239 ; Web: proconcordia.ro; Email: brăila@proconcordia.ro;

Legislația relevanță

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în dată de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD sau GDPR).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale conform legislației descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră și modul în care le procesăm / folosim:

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN colectează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor interesate de serviciile pe care compania noastră le poate pune la dispoziție.

Colectăm datele dumneavaostră (se va menționa în continuare “dvs”) cu caracter personal exclusiv de la dvs, prin intermediul unui formular web, formular editabil, prin formulare tipărite, prin discuție directă, cărți de vizită sau telefonic.

Odată ce ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal către noi, prin mijloacele puse la dispoziție și descrise mai sus, ați fost de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această informare.

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN procesează numai date cu caracter personal care se încadrează în categoria “date personale nesensibile”.

Prevederile acestei informări intră în vigoare la dată de 25.05.2018, și se aplică tuturor modalităților de colectare a informațiilor.

Colectăm de la clienții noștri și prelucrăm doar date cu caracter personal care să ne permită:

•                să le transmitem emailuri periodice (adresa de email);

•                să le analizăm eligibilitatea (Nume și prenume; Nume organizație; CAEN activitate principal și secundară; CUI; Număr înregistrare la registrul comerțului; Cont bancar; Adresa sediu social și puncte de lucru; Autorizații; Număr de angajați; Cifra de afaceri; Venituri totale; Profit/Pierdere; Informații despre finanțări anterioare; Informații despre finanțările la care doresc să aplice);

•                să dezvoltăm proiecte și să asigurăm managementul proiectului – tipurile de informații depind în funcție de proiect și vor face obiectul prevederilor contractuale specifice, agreate și semnate cu fiecare client.

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN nu folosește datele dvs cu caracter personal în scopul identificării unor aspecte ale personalității sau pentru alte aspecte decât cele prezentate mai sus, fără consimțământul dvs scris.

Nu vom oferi datele dvs cu caracter personal unor alți destinatari, cu excepția solicitărilor exprese ale autorităților de control din România.

Datele dvs cu caracter personal nu vor fi transferate în țări din afară UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Durata de stocare a datelor dvs cu caracter personale

Este reprezentată de timpul necesar pentru asigurarea desfășurării activităților pentru care datele au fost colectate. Datele necesare vor fi păstrate maximum 10 ani sau pentru termenul stabilit conform contractului dintre părți / altui termen stabilit conform legislației în vigoare.

Cum păstrăm datele dvs cu caracter personal

Protejăm datele dvs cu caracter personal colectate și procesate prin reglementări tehnice și organizatorice adecvate (inclusiv din punct de vedere al securității).

De asemenea, protejăm datele dvs cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, distrugerii, pierderii.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date vor menține confidențialitatea acestora.

Link-uri către alte site-uri

Dorim să va informăm că website-ul CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN (proconcordia.ro) ar putea conține link-uri către alte website-uri care nu sunt guvernate de Politica noastră privind protecția datelor cu caracter personal, ci de alte declarații de confidențialitate care ar putea fi diferite. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidențialității de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informații cu caracter personal.

Drepturile dvs

Aveți următoarele drepturi referitoare la datele dvs cu caracter personal:

•                Dreptul de acces la datele dvs;

•                Dreptul la rectificarea datelor dvs;

•                Dreptul la ștergerea datelor dvs cu caracter personal. Acestea vor fi șterse din baza noastră de date dacă solicități ștergerea acestora, dacă datele dvs nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare, dacă vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dvs., și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs.;

•                Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – puteți solicită restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în orice alte cazuri prevăzute de lege;

•                Dreptul de opoziție;

•                Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicită că datele dvs cu caracter personal colectate și prelucrate de noi să fie transmise către un alt operator;

•                Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

•                Dreptul de retragere a consimtamântului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs, vi-l puteți retrage oricând, cu efecte viitoare, nu și retroactive;

•                Alte drepturi suplimentare care rezidă din deciziile automate privind datele cu caracter personal;

Cum puteți solicită ștergerea datelor dvs cu caracter personal

Prin intermediul transmiterii unei cereri scrise în acest sens. Solicitarea trebuie să fie transmisă la adresa de email: brăila@proconcordia.ro.

Vom răspunde cererii dvs în maximum 30 de zile de la dată primirii cererii. Menționăm că pentru a putea procesa cererea este posibil să va solicităm și informații suplimentare.

Dacă singura informație cu caracter personal colectată și prelucrată este reprezentată de adresa dvs de email, în vederea ștergerii acesteia puteți accesa câmpul “Dezabonare” dintr-unul din newsletterele primite – adresa dvs va fi ștearsă automat din baza noastră de date. În cazul în care primiți în continuare newslettere va rugăm să ne transmitem cererea scrisă pe care am prezentat-o mai sus.

Alte opțiuni

De asemenea, la adresa brăila@proconcordia.ro ne puteți transmite orice solicitare privind datele dvs cu caracter personal. De exemplu, ne puteți solicită: retragerea consimtamântului privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, să accesați datele, să modificăți datele, să ștergeți datele, să restricționăm prelucrarea datelor, să transmitem datele etc.

Vom răspunde cererii dvs în maximum 30 de zile de la dată primirii cererii. Menționăm că pentru a putea procesa cererea este posibil să va solicităm și informații suplimentare.

Modificări aduse acestei politici

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN poate modifică Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Când vom aduce modificări acestei politici, vom modifică dată la care informațiile au fost actualizate pe site-ul proconcordia.ro.

Va recomandăm să recitiți periodic această politică.

Întrebări referitoare la Politica privind protecția datelor cu caracter personal și aplicarea acesteia

Puteți parcurge oricând Politica privind protecția datelor cu caracter personal, accesând site-ul nostru la adresa: proconcordia.ro

CAR PROCONCORDIA BRĂILA – IFN se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru orice întrebare / neclaritate referitor la modul în care administrăm datele dvs. cu caracter personal va rugăm să ne contactați la adresa brăila@proconcordia.ro.

Dată ultimei actualizări: 10.06.2020