CUM FUNCȚIONEAZĂ UN C.A.R.

Cum funcționează un CAR?

Casele de Ajutor Reciproc sunt, din punct de vedere legal, asociații fără scop patrimonial, create pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a membrilor lor.

Membrii CAR sunt persoane fizice române, majore. CAR-urile funcționează în baza legii nr.122/1996, care reglementează acest domeniul de activitate: întrajutorare financiară între membrii CAR (persoane fizice).

Membrii CAR care au surplus financiar aleg să depună acești bani la CAR constituind fondul social iar membrii CAR care au nevoie de bani solicită împrumuturi de la CAR. În situația aprobării solicitării de împrumut, acesta se acordă din fondul social acumulat.

Sumele de bani care constituie fondul social nu au caracteristicile unui depozit bancar.