CUM DEVII MEMBRU

Poți deveni membru al Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Proconcordia Braila – IFN dacă ești persoană fizică salariată, dacă obții un alt tip de venit sau dacă ești pensionar, indiferent de sistemul de asigurări sociale de care aparții.

Pentru înscrierea ca membru C.A.R. este nevoie de următoarele documente:

  • Copie act de identitate;

  • Cerere de înscriere tip;

  • Acord de prelucrare a datelor personale;

Documentele mai sus menționate pot fi completate la oricare dintre sucursalele Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Proconcordia Braila – IFN sau scanate și transmise prin email.

După întocmirea și semnarea documentelor urmează să plătești aportul social în valoare de 10 lei (se plătește o singură dată, la înscriere) și fondul social în cuantumul ales de tine (minim 50 lei). Plata se poate face în numerar la sucursala CAR Proconcordia Brăila IFN aleasă de tine sau prin transfer bancar către contul Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc Proconcordia Braila – IFN

În calitate de membru CAR ai dreptul de a efectua operațiuni în cadrul CAR-ului precum și drept de vot la Adunările Generale ale membrilor.