DESPRE NOI

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Proconcordia Braila – IFN este o instituție membră a FEDCAR și este constituită sub forma unei asociații de drept privat, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și a voinței de asociere a membrilor săi. Scopul asociației este acela de a dezvolta comunitatea membrilor săi prin sprijin și întrajutorare materială reciprocă, astfel atragerea de fonduri sociale și acordarea de împrumuturi către aceștea.

Fiind o instituție cu o vechime de peste 20 de ani, aceasta are obiective bine stabilite, precum:

  • Încurajarea dezvoltării comunității locale prin spijinul acordat membrilor, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale;

  • Dezvoltarea unei legături benefice cu fiecare membru, astfel respectându-le fiecăruia, în mod egal, drepturile dar și obligațiile;

  • Încurajarea implicării fiecărui membru în activitățile CAR Proconcordia Brăila I.F.N. dar și a controlului utilizării fondurilor de către aceștea;

  • Încurajarea membrilor de a participa la constituirea Fondului Social în cadrul CAR Proconcordia Brăila I.F.N. dar și de a le proteja pe acestea împotriva pierderilor sau devalorizării;

  • Acordarea, în aceleași condiții, de împrumuturi tuturor membrilor și asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;

  • Practicarea unor tehnici de management moderne, specifice instituțiilor financiare nebancare din Registrul de Evidență;

  • Stabilirea prețurilor produselor și serviciilor financiare, astfel încât membri să poată beneficia de sprijinul unei instituții capitalizate, solide și sigure, care să poată veni în întâmpinarea nevoilor lor.