Contact

Home / Contact

 

 

CAR înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice, cu nr. 12/04.04.2007 a Judecătoriei Brăila;

CIF 21586191, având numărul de înregistrare RE-PJR-09-022597/23.05.2007 în Registrul de Evidență al BNR;

Înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. București sub nr. 41556.

CAR Proconcordia Brăila IFN

Sediu central