Vot Online AG Proconcordia 2023

PROCEDURA DE VOTARE ONLINE

În baza normelor legale și a hotărîrii Consiliului Director al Asociatiei CAR Proconcordia Brăila IFN (CAR), se convoacă Adunarea Generală a membrilor CAR, în următoarele condiții:

 • AG se va desfășura online, permițând participarea membrilor de la distanță, prin intermediul unei conexiuni la internet
 • Membrii CAR care doresc să participe la AG vor transmite prin email, către adresa braila@proconcordia.ro intenția de participare până cel târziu pe data de 31 martie 2023 precizând numele complet, CNP-ul, sucursala CAR și adresa de email care va fi folosită pentru votare
 • Ordinea de zi și documentele menționate în această pot fi consultate la sediul CAR și la sucursalele sale (toate detaliile pe www.proconcordia.ro/contact) și in portalul membrilor CAR, prin accesarea cu parolă portal.finlyx.com
 • Fiecare participant va fi autentificat prin intermediul adresei de email și a parolei furnizată de CAR
 • Documentele supuse atenției participanților sunt disponibile pentru consultare începând cu data de 27 martie 2023
 • Referitor la documentele menționate participanții vor putea trimite întrebări sau solicitări de clarificare prin email, către adresa braila@proconcordia.ro până cel târziu pe 3 aprilie 2023, ora 23:59.
 • Răspunsurile la aceste întrebări vor fi publicate înspre știința membrilor până la momentul votului
 • Votul se va exprimă online, prin selectarea opțiunii personale:
  • Votez pentru,
  • Votez împotrivă sau
  • Mă abțin pentru fiecare dintre subiectele propuse spre votare. Fiecare membru va putea vota o singură dată și va exprima câte o opțiune pentru fiecare subiect.
 • În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar conform statutului CAR procedura de votare se va relua în data de 6 aprilie 2023, între orele 13:00 – 17:00
 • Rezultatele votului vor fi extrase de Comisia de votare a CAR și vor fi evidențiate în procesul verbal întocmit cu această ocazie.

  ORDINEA DE ZI

  Adunarea generală are următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului Director asupra activității desfășurate în anul 2022;

  2. Prezentarea și aprobarea Raportului Directorului Economic, care include situația financiară a CAR Proconcordia Brăila IFN, exercițiul 2022;

  3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2022;

  4. Propunerea de repartizarea excedentului pe anul 2022 și aprobarea acesteia;

  5. Prezentarea și aprobarea BVC a CAR Proconcordia Brăila IFN pe anul 2023.