Vot Online AG Proconcordia 2021

PROCEDURA DE VOTARE ONLINE

În baza normelor legale și a hotărîrii Consiliului Director al CAR Proconcordia Brăila IFN (CAR), se convoacă Adunarea Generală a membrilor CAR, în următoarele condiții:

 • AG se va desfășura online, permițând participarea membrilor de la distanță, prin intermediul unei conexiuni la internet
 • Membrii CAR care doresc să participe la AG vor transmite prin email, către adresa brăila@proconcordia.ro intenția de participare până cel târziu pe dată de 20 aprilie 2021 precizând numele complet, CNP-ul, sucursala CAR și adresa de email care va fi folosită pentru votare
 • Ordinea de zi și documentele menționate în această pot fi consultate la sediul CAR și la sucursalele sale (toate detaliile pe www.proconcordia.ro/contact) și pe site-ul oficial al CAR: www.proconcordia.ro/ag2021
 • Fiecare participant va fi autentificat prin intermediul adresei de email și a parolei furnizată de CAR
 • Documentele supuse atenției participanților sunt disponibile pentru consultare online începând cu dată de 22 aprilie 2021
 • Referitor la documentele menționate participanții vor putea trimite întrebări sau solicitări de clarificare prin email, către adresa brăila@proconcordia.ro până cel târziu pe 23 aprilie 2021, ora 13:00.
 • Răspunsurile la aceste întrebări vor fi publicate înspre știință membrilor până la momentul votului
 • Votul se va exprimă online, prin selectarea opțiunii personale: Votez
 • Pentru / Votez Împotriva / Mă abțîn pentru fiecare dintre subiectele propuse spre votare. Fiecare membru va putea vota o singură dată și va exprima câte o opțiune pentru fiecare subiect.
 • Intervalul de votare este pe dată de 26 aprilie 2021, între orele 8:00 – 12:00
 • În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar conform statutului CAR procedura de votare se va relua în dată de 26 aprilie 2021, între orele 13:00 – 17:00
 • Rezultatele votului vor fi extrase de Comisia de votare a CAR și vor fi preluate în procesul verbal întocmit cu această ocazie.